... že poješ ali si želiš peti?

... želiš postati še boljši?

... učne ure petja skozi vse leto ...

... pod mentorstvom uveljavljenih

in popularnih glasbenikov ...

... postani del generacije HITOV!

  • Slika
  • Slika

PROGRAM:

Osnovna ura pop-petja je sestavljena iz treh delov in traja 45-50 minut, zajema pa:

  • upevanje in tehnične vaje (dihalne vaje, vaje za obseg glasu, vaje za vibrato, vaje za intonacijo)
  • osrednji del vaje je prenos pop pevske tehnike in uporaba le-te v praksi – torej na posameznih skladbah, ki jih izberemo v dogovoru in po želji posameznika
  • petje na profesionalno ozvočenje (mikrofon) ob spremljavi glasbene podlage
  • pevske izvedbe se snemajo, del vaje je namenjen tudi analizi in poslušanju glasbene izvedbe samega posnetka, tako je napredek še večji, saj učenec s poslušanjem že sam na podlagi sugestij in razlage ugotavlja napake, ki jih izboljšuje skozi šolanje in izobraževalni proces

Ali je redno obiskovanje pevskih ur nujno in obvezno?
Ne. Vsekakor je priporočljiv obisk individualnih ur vsaj enkrat tedensko, kajti s tem ohranjamo kontinuiteto pridobivanja glasbenega pevskega znanja, vokal ohranja kondicijo, za pop-pevske ure pa se lahko odločite tudi projektno – kot na primer priprave na snemanje skladbe, priprave na šolski ali kakšen drug javni nastop…

Skupinska pevska ura

Za pop-pevsko uro se lahko odločite tudi v skupinah. Poleg individualnega petja se kandidati uvajajo tudi uvajanje v večglasno petje.